KRUCJATA RÓŻAŃCOWA

 
 
WYNAGRADZAJĄCO – BŁAGALNA DOBOWA KRUCJATA RÓŻAŃCOWA
 
Modlimy się o tryumf Niepokalanego Serca Maryi, wypełnienie się woli Bożej, łaskę osobistego nawrócenia każdego z nas i tych, którzy odeszli od Boga, o oddalenie pandemii. Wynagradzajmy za grzechy własne, naszych rodzin, Ojczyzny i świata całego. Trwajmy w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, obecnym w Eucharystii. Ukryjmy się w Arce Niepokalanego Serca Maryi. Każda osoba pragnąca włączyć się w Krucjatę podejmuje w dowolnie wybranym czasie, w ciągu doby modlitwę różańcową. Dołączmy do modlitwy, w wybranym przez siebie dniu post o chlebie i wodzie.
 
„Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście
dali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną,
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
Nie bierzcie wiec wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się
przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać,
jaka jest wola Boża: co jest dobre,
co Bogu przyjemne i co doskonałe”
(Rz 12, 1-2).
 
 
Akt zawierzenia Polski i samych siebie
Niepokalanemu Sercu Maryi
FIAT MARIAE