,,Redemptoris Mater” – Jan Paweł II


Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”


ENCYKLIKA REDEMPTORIS MATER OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O BŁOGOSŁAWIONEJ MARYI DZIEWICY W ŻYCIU PIELGRZYMUJĄCEGO KOŚCIOŁA.
W Rzymie, u Św. Piotra, dnia 25 marca 1987 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w dziewiątym roku Pontyfikatu.
źródło:
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”