Logo


O Rodzicielko łaski”


CIAŁO I KREW JEZUSA CHRYSTUSA

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT OŁTARZA


LILIA CZYSTOŚCI

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


DUCH ŚWIĘTY

WCIELENIE SŁOWA BOŻEGO


«Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie» Łk 22, 42
«Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Łk 1, 38
JEZUS, MARYJA
DWA SERCA

ŚWIĘTA KOMUNIA JEDNOŚĆ PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ


OTWARTA BIBLIA

ODWIECZNE SŁOWO BOŻE


 
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”