Nabożeństwo 5 Sobót

Odczytując znaki czasów objawione w Fatimskim Orędziu, praktykujemy Nabożeństwo Pierwszych 5 Sobót Miesiąca. Żyjąc tym nabożeństwem z gorliwością pragniemy zabiegać o to, by także inni podejmowali praktykę tego Nabożeństwa.