Nabożeństwo 5 Sobót

Odczytując znaki czasów objawione w Fatimskim Orędziu, praktykujemy Nabożeństwo Pierwszych 5 Sobót Miesiąca. Żyjąc tym nabożeństwem z gorliwością pragniemy zabiegać o to, by także inni podejmowali praktykę tego Nabożeństwa. 
 
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”