33 dni ćwiczeń duchowych


O Rodzicielko łaski”


33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję Na podstawie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort (1673-1716) opracował Ks. Fryderyk Wilhelm Faber, D.D., praca zakończona 21 listopada 1862  
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”