Katecheza dla rodziców


O Rodzicielko łaski”


ZAPROSZENIE RODZICÓW podczas Mszy Świętej
(poprzez słowo kapłana, lub osobę świecką)
DO POWIERZENIA SIĘ ICH DZIECI W OPIEKĘ MARYI
Krótka katecheza dla rodziców
(streszczenie)
  1. Maryja pragnie pomóc wam, drodzy rodzice w wychowaniu waszych dzieci.
  2. Wielkim pragnieniem Jej Serca jest ochronienie dzieci przed zabraniem (wyrwaniem) z ich serc wiary. Właśnie w Fatimie Maryja przyszła do dzieci i rozmawiała z nimi, składając w ich sercach swoje prośby.
  3. Ta wiara jest zagłuszana dziś (m. innymi) poprzez powszechnie dostępne elektroniczne gadżety, w których dostępne gry, filmiki itd. zastępując dzieciom realną rzeczywistość, kreują świat fikcji w ich umysłach. Fikcja ta natomiast w sposób niemalże natychmiastowy zastępuje głos Boga w ich sercach, tak naturalnie odczuwalny przez ich dziecięce umysły i serca.
  4. Ona, najlepsza Matka chce przyprowadzić, poprzez swoje Serce wasze dzieci do jedynego Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
  5. Dlatego dziś, wydaje się, że potrzebna jest wielka czujność i przede wszystkim wykorzystanie tego czasu łaski, jaki daje nam Bóg w tym czasie, poprzez który wkroczyliśmy w czas 100 – rocznicy Objawień Fatimskich.
Wspólnota FIAT MARIAE
Police, Parafia św. Kazimierza
Rodziców, którzy chcieliby, aby ich dzieci powierzyły się w opiekę Maryi prosimy o zgłaszanie się do ks. Proboszcza. Przewidziane są 4 spotkania formacyjne dla dzieci (w tym jedno wraz z rodzicami) przed dniem POWIERZENIA, np. wybrany dzień POWIERZENIA SIĘ W OPIEKĘ MATCE BOŻEJ – 13 maja.
Spotkania dla dzieci obejmują tematykę historii pastuszków: Hiacynty, Franciszka i Łucji.
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”