Katecheza dla dzieci


O Rodzicielko łaski”


KATECHEZA DLA DZIECI
AKT POWIERZENIA SIĘ DZIECI
W OPIEKĘ MATCE BOŻEJ
ZAPROSZENIE DZIECI podczas Mszy Świętej
(poprzez słowo kapłana, lub osobę świecką)
DO POWIERZENIA SIĘ W OPIEKĘ MARYI
Krótka katecheza dla dzieci
(streszczenie)
  1. Kochane dzieci, Maryja chce przytulic was do Swojego Serca.
  2. I, aby to się stało chce usłyszeć wasze dziecięce tak.
  3. Możecie to uczynić poprzez Powierzenie się w Jej Matczyną Opiekę.
  4. To powierzenie się w Jej Opiekę – to jest wypowiedzenie wobec Maryi zgody, w waszych dziecięcych sercach, na to, by Ona była waszą Mamą. Maryja jest waszą Mamą, która w Niebie spogląda na was i kocha was.
  5. I pragnie otoczyć was, wszystkie dzieci i waszych rodziców swoją miłością.
  6. … ale o coś was jeszcze Maryja prosi. Prosi was, abyście się modliły. Za siebie, za rodziców, rodzinę całą i rówieśników z waszej klasy.
  7. Zachęca was do tego, byście modliły się na Różańcu.
  8. Maryja kocha was zawsze.
  9. Czy warto pokochać taką Mamę?
  10. Czy zechcecie powierzyć się w Jej Matczyną opiekę.
(Wersja do druku)
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”