Powierzenie się dzieci w opiekę Maryi

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem

w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy”.

(Ewangelia wg św. Łukasza 1, 39)

Zadaniem apostolskim, w które pragniemy być zaangażowani jest przygotowywanie i prowadzenie grup dzieci, w wieku szkolnym, do powierzenia się w macierzyńską opiekę Maryi. Poprzez podejmowane apostolstwo chcemy, tak jak Maryja „iść z pośpiechem”, by przyprowadzać dzieci do Jezusa, ukryci w Sercu Maryi, oddani w Jej macierzyńską niewolę miłości.

NASZA POSŁUGA – DZIECI POWIERZONE W MACIERZYŃSKĄ OPIEKĘ MARYI:

Szczecin – Skolwin, Parafia p.w. Chrystusa Króla

W katechezach fatimskich brało udział 100 dzieci, Szkoła Podstawowa klasy I – IV.

Data powierzenia się: 18.06.2017r.

W opiekę Maryi powierzyło się, podczas uroczystej Mszy Świętej 40 dzieci.

,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”