Kalendarium Fatimskie


Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”


1907
22 marca
W Aljustrel rodzi się Łucja Santos.
1908
11 czerwca
W Aljustrel przychodzi na świat Franciszek Marto.
1910
11 marca
Narodziny Hiacynty Marto (Aljustrel).
1916
Pierwsze objawienie (wiosną lub latem) Anioła w Loca do Cabeço: Anioł Pokoju uczy dzieci modlitwy za wszystkich niewierzących w Boga. Drugie objawienie Anioła (latem) przy studni: Anioł wzywa dzieci do składania ofiar ze swych codziennych cierpień. Trzecie objawienie Anioła. Anioł uczy małych wizjonerów modlitwy uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie
i udziela im Komunii Świętej.
od 2016 roku dnia – 21 marca
Wspomnienie objawień Anioła fatimskim pastuszkom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi.
1917
13 maja
Pierwsze objawienie Matki Bożej. Łaski tej dostępują: dziesięcioletnia Łucja i jej kuzyni: dziewięcioletni Franciszek wraz ze swą siedmioletnią siostrą Hiacyntą.
Maryja zapewnia, że przychodzi z Nieba i prosi dzieci by odmawiały Różaniec, prosząc o pokój dla świata.
13 czerwca
Drugie objawienie Matki Bożej. Matka Najświętsza ponawia prośbę o odmawianie Różańca i nakazuje dzieciom uczyć się czytać. Maryje chce by dzieci rozpowszechniały wśród ludzi nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.
13 lipca
Trzecie objawienie Matki Bożej połączone z wizją piekła i ukazaniem roli nabożeństwa do Niepokalanego Serca. Dzieci doznają tajemniczej wizji (trzeciej części tajemnicy fatimskiej), której istota pozostanie ukryta aż do 2000 r.
Maryja zapewnia: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
13 sierpnia
Aresztowanie dzieci przez masońskiego administratora. Maryja daje zgromadzonym pielgrzymom znak swego przybycia, jednak się nie ukazuje.
19 sierpnia
W Valinhos ma miejsce czwarte objawienie, w którym Matka Boża prosi o modlitwę różańcową
i złożenie ofiary wynagradzającej za grzeszników. Obiecuje uczynić wielki cud.
13 września
Piąte objawienie Matki Bożej. Maryja zapewnia, że Bóg jest zadowolony z modlitw i ofiar składanych przez dzieci.
13 października
Szóste objawienie Matki Bożej. Matka Najświętsza przedstawia się jako Matka Boża Różańcowa. Wzywa ludzi, by nie obrażali Boga, a na znak prawdziwości swych objawień na oczach blisko stu tysięcy ludzi czyni cud, zwany „cudem słońca”.
1919
4 kwietnia
W Aljustrel umiera Franciszek Marto.
28 kwietnia
Rozpoczęcie budowy kaplicy w miejscu objawień.
1920
20 lutego
W Lizbonie umiera Hiacynta Marto.
1921
13 października
W Kaplicy Objawień odprawiona zostaje pierwsza Msza św.
1922
6 marca
Wrogowie Kościoła wysadzają Kaplicę Objawień dynamitem.
3 maja
Otwarcie procesu kanonicznego w sprawie autentyczności objawień w Fatimie.
13 maja
Wielka pielgrzymka wynagradzająca za świętokradzkie zburzenie Kaplicy Objawień. Pielgrzymi umieszczają na miejscu objawień figurę. Powstanie kaplicy w miejscu objawień. 
1925
10 grudnia
Maryja ukazuje się siostrze Łucji w Pontavedra w Hiszpanii, wyjaśniając treść nabożeństwa pierwszych sobót i przekazując „wielką obietnicę Niepokalanego Serca”.
1929
13 czerwca
W Tuy, w Hiszpanii, Matka Boża przekazuje Łucji prośbę o poświęcenie przez Papieża Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i wyjaśnia sposób, w jaki ma on tego dokonać.
1930
13 maja
Biskup diecezji Leiria-Fatima oficjalnie potwierdza wiarygodność objawień w Fatimie.
1931
13 maja
Portugalia zostaje poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi. Ratuje to kraj przed toczącą się już w tym czasie wojną domową w Hiszpanii.
1938
24-25 stycznia
Na niebie ukazuje się zapowiedziany przez Maryję znak zbliżającej się II wojny światowej. Jest to łuna w postaci polarnej zorzy dostrzegalnej w całej Europie.
1940
2 grudnia
Łucja w liście do Papieża zapewnia, że każdy kraj, który poświęci się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzyma niezwykłe łaski.
8 grudnia
Portugalia odnawia swe poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi i zachowuje neutralność podczas całej II wojny światowej.
1941
31 sierpnia
Łucja spisuje pierwszą i drugą część Tajemnicy Fatimskiej.
1942
8 grudnia
Pius XII dokonuje poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
1944
3 stycznia
Łucja spisuje trzecią część Tajemnicy Fatimskiej.
4 maja
Pius XII ustanawia święto Niepokalanego Serca Maryi.
13 maja
Dokonana zostaje koronacja figury Matki Bożej z fatimskiej Kaplicy Objawień.
8 sierpnia
Polska jako pierwszy po Portugalii kraj poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi.
1950
Powstanie Sanktuariów Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini i Zakopanem.
1951
1 maja
Dokonana ekshumacja szczątków doczesnych Hiacynty ujawnia iż jej ciało znajduje się w stanie nienaruszonym.
13 października
W Fatimie mają miejsce uroczystości zakończenia Roku Świętego. Legat papieski ks. kard. Tedeschini w obecności miliona wiernych opowiada o cudzie słońca, widzianym w Watykanie przez Piusa XII, ogłaszającego dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.
1952
7 lipca
Pius XII kieruje list apostolski do ludów Rosji.
1962
13 grudnia
Jan XXIII ustanawia święto Matki Bożej Fatimskiej.
1964
21 listopada
Na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI poświęca świat Niepokalanemu Sercu Maryi i ofiarowuje sanktuarium w Fatimie Złotą Różę.
1967
13 maja
W Adhortacji Apostolskiej „Signum Magnum” Paweł VI zachęca wszystkich wiernych do ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi.
1978
5 maja
Figura Pani Fatimskiej, odbywająca światową pielgrzymkę, została skonfiskowana przez komunistyczne władze na warszawskim lotnisku.
1981
13 maja
Dokonano zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, dokładnie w dniu i godzinie pierwszego objawienia w Fatimie.
1984
25 marca
Jan Paweł II sprowadza do Watykanu figurę z Kaplicy Objawień w Fatimie. Po całonocnym czuwaniu w prywatnej kaplicy, łącząc się z biskupami świata, Ojciec Święty poświęca ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi.
27 marca
Jan Paweł II przekazuje do Fatimy pocisk wyjęty z jego ciała w dniu zamachu na jego życie – 13 maja 1981 r.
1991
13 maja
W dziesiątą rocznicę zamachu Jan Paweł II odbywa powtórną pielgrzymkę do Fatimy. Ponawia akt zawierzenia i podziękowania Maryi za „nieoczekiwane przemiany w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”.
2000
13 maja
Jan Paweł II po raz trzeci udaje się z pielgrzymką do Fatimy. Beatyfikuje Franciszka i Hiacyntę.
26 czerwca
Ujawnienie trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej.
8 października
Jan Paweł II sprowadza do Rzymu figurę z kaplicy Objawień i ze wszystkimi biskupami świata zawierza Matce Bożej Fatimskiej Nowe III Tysiąclecie.
2005
13 lutego
Siostra Łucja po trzech godzinach spokojnego gaśnięcia wypowiada ostatnie słowa: „Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi. Z Franciszkiem i Hiacyntą idziemy, idziemy, idziemy…”
i powraca do Domu Ojca.
2005
2 kwietnia
Jan Paweł II odchodzi do Domu Ojca.
2 kwietnia 2005 r. o godz. 7.30 papież zaczął tracić przytomność. W tym czasie w pokoju umierającego czuwali najbliżsi, a przed oknami, na Placu św. Piotra modlił się wielotysięczny tłum. Relacje na cały świat nadawały wszystkie media. Wieczorem, przy łóżku chorego odprawiono Mszę św. wigilii Święta Miłosierdzia Bożego. Ok. godz. 19.00 Jan Paweł II wszedł w stan śpiączki. Monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. O godz. 21.37 osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II. Jan Paweł II odszedł do domu Ojca po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, które sam ustanowił.
Papież Franciszek dokonał kanonizacji papieża-Polaka w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie. Do chwały świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z jednym ze swoich poprzedników, Janem XXIII.
Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-Polaka.
2013
13 maja
Kanonizacja DZIECI FATIMSKICH.
Dzieci, Hiacynta i Franciszek zostały kanonizowane – 13.05.2017 przez papieża Franciszka w 100-lecie Objawień fatimskich.
20 lutego – obchodzimy Wspomnienie dowolne świętej Hiacynty i świętego Franciszka.
Modlitwa

Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna, naśladując błogosławionych Franciszka
i Hiacyntę, w prostocie serca Tobie służyli i weszli do królestwa niebieskiego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”