TOTUS TUUS – ZAPROSZENIE DO ODDANIA


Zawitaj, Pełna Łaski, Prześliczna światłości”


SPÓJRZ W OCZY MATKI
ONA KOCHA CIĘ NIEUSTANNIE
CHWYĆ SIĘ JEJ DŁONI
ONA ZAWSZE
PROWADZI DO JEZUSA
 
 
”Obieram Cię, Maryjo,
w obliczu całego dworu niebieskiego
za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam,
jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą,
dobra wewnętrzne i zewnętrzne,
a nawet wartość dobrych moich uczynków,
zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych,
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo
rozporządzania mną
i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy,
według Twego upodobania.”

(św. Ludwik, Traktat)

ODDAĆ SIĘ W OPIEKĘ MARYI? Tak! W Jej dłoniach zawsze jesteś bezpieczny.
DZIŚ … JEST CZAS NA KOLEJNY KROK.
Podejmij decyzję poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu.
MARYJA pragnie pociągnąć Cię więzami miłości. Ona ukształtuje Twoją duszę, ku głębszej wierze, nadziei i miłości. W FATIMIE NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA WYPOWIEDZIAŁA SŁOWA: „NA KONIEC MOJE NIEPOKALANE SERCE ZATRYUMFUJE!”. Świat dziś coraz bardziej jest oddalony od Jedynej Miłości – od Boga. Bóg wybrał Maryję, a Ona powiedziała swoje FIAT – TAK. Wybrał Ją, by w Jej macierzyńskim Sercu zesłać ocalenie. Właśnie teraz, dziś, także dla Ciebie jest ten czas.
PRZEZ MARYJĘ, Z MARYJĄ, W MARYI POWIEDZ BOGU SWOJE – TAK.
Przygotuj się poprzez odprawienie „33 dni ćwiczeń duchowych” (od 23 kwietnia – do 25 maja 2018r.) oraz lekturę „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, w którym św. Jan Paweł II odnalazł swoje TOTUS TUUS MARYJA.
 
PRZYJMIJ ZAPROSZENIE DO OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ
– by nie być niewolnikiem siebie samego i tego, co posiadasz
– by z gorliwością wypełniać przyrzeczenia Chrztu Świętego
– by odkryć i pełnić wolę Boga w swoim życiu
– by żyć w macierzyńskiej niewoli miłości Maryi
dla Jedynej Miłości Boga
– by innych przyprowadzić do Chrystusa
 
,,Maryja, mocą władzy, jaką otrzymała,
rozdaje łaski Ojca Przedwiecznego,
cnoty Jezusa Chrystusa i dary Ducha Świętego,
komu chce, jak chce, kiedy chce i tyle ile chce.
Bóg wybrał Maryję na Skarbniczkę, Szafarkę
i Rozdawczynię wszystkich swoich łask.”
(św. Ludwik, Tajemnica Maryi)
 
Zaproszenie
DO OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ
według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
Maryja pociąga nas więzami swojej miłości, ku umiłowaniu Jezusa, Jedynego Króla i Zbawiciela. Jezus zaprasza każdego z nas do całkowitego ofiarowania się Jemu poprzez Maryję. Ciebie również chce zaprosić do oddania się w Jej macierzyńską niewolę miłości. Byś był/była do Jej dyspozycji, by mogła się Tobą posługiwać. Ona chce zaprowadzić Ciebie tam, gdzie Jezus jest jeszcze za mało kochany. A może i Ty kochasz Go za mało? Ona Cię pociągnie i ukształtuje Twoją duszę, byś głębiej żył wiarą.
Oddać się Jej w opiekę? Tak! W Jej dłoniach już teraz możesz czuć się bezpiecznie. Jednak teraz, dziś … jest czas na kolejny krok. Jezus chce, aby w Jej Niepokalanym Sercu umieścić wszystkich ludzi, świat cały, Ciebie, Twoich najbliższych i tych, których zdołasz
i zechcesz poprzez Nią przyprowadzić do Niego. Maryja w Fatimie wypowiedziała słowa: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje!”. Świat jest dziś coraz bardziej oddalony od Tej Jedynej Miłości. Od Boga. Bóg wybrał Ją wtedy, gdy wypowiedziała swoje FIAT. Wybrał Ją i chce w Jej macierzyńskim Sercu zesłać ocalenie.
 
Jak możesz oddać się w macierzyńską niewolę miłości Maryi? Co taki akt oznacza?
Każdy, kto przyjął Chrzest Święty, jest zaproszony do oddania swojego życia Jezusowi przez ręce Maryi, bowiem oddanie to, jest odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, jak nauczał w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.
Takiego Oddania, u początków swojej drogi duchowej, dokonał Karol Wojtyła. W jego wspomnieniach z czasów okupacji czytamy: „ (…) ta moja droga życiowa
i decydujące momenty mojego życia. Wówczas staje mi przed oczyma mała książeczka w niebieskiej okładce. Na zmianie popołudniowej często tę książeczkę czytałem. Nosiła tytuł: Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny ”. W papieskim zawołaniu: „Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt.  Accipio Te In mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria” (Cały Twój jestem i wszystko, co moje, jest Twoje. Daj mi Serce Twoje, Maryjo), wyraża się Jego całkowity dar z siebie samego, złożony w Sercu Matki. Swoje TOTUS TUUS zaczerpnął od wielkiego świętego – św. Ludwika. Prośmy więc, aby święty Jan Paweł II patronował wszystkim tym, którzy oddali się lub oddać się pragną w niewolę Miłości Jezusowi przez Maryję.
Każda osoba pragnąca złożyć AKT OSOBISTEGO OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ MARYJĘ, przygotowuje się do tego uroczystego Aktu na podstawie otrzymanych materiałów. Są nimi wspomniany „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz „33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję”. 
Bezpośrednim przygotowaniem do złożenia tego uroczystego Aktu Ofiarowania jest lektura wspomnianego Traktatu oraz ćwiczenia duchowe, trwające 33 dni, rozpoczynające się przed datą złożenia Aktu. Osoby, przygotowujące się do Oddania zaproszone są do uczestniczenia w czterech konferencjach, prowadzonych przez kapłana.
Wspólnota FIAT MARIAE zaprasza wszystkie osoby, które oddały się
w macierzyńską niewolę Miłości Maryi do podjęcia stałej formacji maryjnej. Spotkania Wspólnoty w Parafii św. Kazimierza Królewicza odbywają się w każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy Świętej. Miejsce spotkań Kaplica Bożego Miłosierdzia.
 
w naszej Parafii św. Kazimierza w POLICACH
proponujemy następujące terminy,
aby podczas MSZY ŚWIĘTEJ
dokonać UROCZYSTEGO AKTU OFIAROWANIA SIĘ
JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ MARYJĘ:
25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
07 października – Wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
08 grudnia – Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 
ZAPRASZAMY
do OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ
ODDANIA SIĘ W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MIŁOŚCI MARYI
według świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort
 
zadzwoń, zapytaj
POLICE, Parafia p.w. św. Kazimierza Królewicza
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 2f; 72-009 Police
506 799 772; 506 018 138
fiat.mariae.police@gmail.com
Opiekun duchowy
ks. Proboszcz Waldemar Gasztkowski
 
Adresy Parafii, w których odbywa się przygotowanie grup osób dorosłych do
OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ MARYJĘ:
 
POLICE, Parafia p.w. św. Kazimierza Królewicza
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 2f; 72-009 Police
ks. Proboszcz Waldemar Gasztkowski
Osoby koordynujące:
tel.: 506 799 772
       506 018 138
 
LEGNICA, Sanktuarium św. Jacka
ul. Nadbrzeżna 3; 59-220 Legnica
ks. Proboszcz Andrzej Ziombra,
tel.: 76 854 74 49 w.10
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”