Aktualność Fatimy


O Rodzicielko łaski”


Upłynęło (kilkadziesiąt) lat od momentu, kiedy ukazałam się w ubogiej Cova da Iria, w Fatimie, aby przynieść ludziom Moje ważne orędzie. Dziś to orędzie staje się bardziej pilne i aktualne. Aktualne – ponieważ nigdy ludzkość nie była tak blisko własnego zniszczenia jak teraz. Pilne – ponieważ to, co postanowiła Boża Sprawiedliwość, realizuje się dziś stopniowo i szybko. Przyjmijcie wszyscy, najmilsi synowie, pełne trwogi wezwanie waszej Matki. Powróćcie na drogę wiodącą do Boga przez modlitwę i nawrócenie. Daję wam dziś środek, który Ojciec wam ofiarowuje, aby wam pomóc w powrocie do Niego: Moje Niepokalane Serce. Poświęćcie się wszyscy temu Sercu i powierzcie się ramionom waszej Niebieskiej Mamy.
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki Bożej
Orędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi; 142; 31.12.1977r.)
 
OBJAWIENIA FATIMSKIE UKIERUNKOWAŁY KULT SERCA MARYI DO CZCI JEJ NIEPOKALANEGO SERCA. NADTO NADAŁY MU CHARAKTER WYBITNIE EKSPIACYJNY, W CZYM BARDZO UPODOBNIŁ SIĘ DO KULTU SERCA PANA JEZUSA, PROPAGOWANEGO W OBJAWIENIACH DANYCH ŚW. MAŁGORZACIE MARII ALACOQUE.
AKTUALNOŚĆ
NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

OBJAWIENIE TO NAZWANO „WIELKĄ OBIETNICĄ NIEPOKALANEGO SERCA MARYI”. JEST ONO PODOBNE DO OBIETNICY SERCA JEZUSOWEGO DLA TYCH, KTÓRZY ODPRAWIĄ 9 PIERWSZYCH PIĄTKÓW MIESIĄCA. TEOLOGOWIE TŁUMACZĄ, ŻE DOTYCZY TO ŁASKI SKUTECZNEJ. PAN BÓG, KTÓRY WSZYSTKIM DAJE ŁASKI WYSTARCZAJĄCE DO ZBAWIENIA, MOŻE TEŻ DAĆ ŁASKI SKUTECZNE, TO ZNACZY TAKIE, KTÓRE PROWADZĄ DO OSTATECZNEJ POKUTY I ZAPEWNIAJĄ ZBAWIENIE. TO NABOŻEŃSTWO JEST WIĘC WIELKIM DAREM. PAMIĘTAJMY JEDNAK, ŻEBY ODPRAWIAĆ JE ZE WZGLĘDU NA MIŁOŚĆ DO MATKI BOŻEJ, BEZINTERESOWNIE, Z INTENCJĄ ZADOŚĆUCZYNIENIA JEJ SERCU. ONA WŁAŚNIE O TO PROSI, TEGO OD NAS OCZEKUJE. GDY BĘDZIEMY MYŚLELI O NIEJ, NA PEWNO ZATROSZCZY SIĘ O NAS.

W 1917 roku Matka Boża objawiła się w Fatimie trojgu dzieciom. Skierowała przez nie orędzie do świata. Wzywała do nawrócenia, pokuty, modlitwy (zwłaszcza codziennej modlitwy różańcowej), do ofiarowania się Jej Niepokalanemu Sercu. W czasie kolejnych objawień Matka Najświętsza pokazała dzieciom Swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami, a następnie piekło, do którego zmierzają niezliczone rzesze grzeszników. Przedstawiła straszliwe konsekwencje odejścia od Bożych praw. Aby zapobiec tym nieszczęściom, Maryja przyrzekła, że przyjdzie ponownie, aby prosić o wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca. Powiedziała wtedy:
„Bóg chce wprowadzić na świecie cześć Mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Dusze te będą przez Boga kochane jak kwiaty postawione przeze Mnie dla ozdoby Jego tronu”.
„Jeśli się zrobi to, co wam powiem, wielu zostanie uratowanych przed piekłem i nastanie pokój na świecie… Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą. Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
10 grudnia 1925 roku, gdy Siostra Łucja przebywała w Pontevedra, objawiła się jej Najświętsza Panna, a u Jej boku w jasności ukazało się Dzieciątko Jezus. Maryja położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała Swoje Serce otoczone cierniami.
Dzieciątko Jezus powiedziało:
„Miej współczucie nad Sercem twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią Je wciąż na nowo, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
Potem Maryja powiedziała:
„Córko moja, spójrz, Serce Moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w godzinę śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez 5 kolejnych miesięcy w pierwsze soboty:
– odprawią spowiedź
– przyjmą Komunię Świętą
– odmówią Różaniec
– przez 15 minut towarzyszyć Mi będą, rozmyślając o 15 tajemnicach Różańca w intencji zadośćuczynienia”.
 
 

NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE W PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA
W 1930 roku o. Concalves SJ poprosił Siostrę Łucję, aby wyjaśniła dokładniej sposób praktykowania tego nabożeństwa. Wtedy Pan Jezus objawił jej, dlaczego ma być 5 sobót. Powiedział:
„Moja córko, powód jest prosty: jest 5 rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
  1. bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
  2. przeciwko Jej Dziewictwu,
  3. przeciwko Boskiemu Macierzyństwu, gdy jednocześnie nie chce się uznać Jej za Matkę ludzi,
  4. starania ludzi, którzy usiłują publicznie wpajać w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę wobec Niepokalanej Matki,
  5. bezpośrednie znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach.
Oto moja córko powody, dla których Niepokalane Serce Maryi nakazuje Mi żądać tego małego zadośćuczynienia. To zadośćuczynienie poruszy Moje Miłosierdzie i wybaczę temu, kto miał nieszczęście Ją znieważyć”.
Łucja wyjaśniła także dokładniej niektóre sprawy dotyczące praktykowania pierwszych sobót:
  • spowiedź można odbyć innego dnia, byleby przyjmując Komunię św., być w stanie łaski,
  • do warunków niezbędnych, oprócz Komunii Świętej, należy odmówienie cząstki Różańca (5 tajemnic) oraz 15 minut rozmyślania o jednej lub kilku tajemnicach Różańca.
Rozważanie to osobista rozmowa z Maryją. Na początku każdego rozważania wzbudźmy intencję wynagradzającą, prośmy o pomoc Ducha Świętego i obecność Matki Bożej. Na zakończenie podziękujmy za otrzymane światło, zróbmy postanowienia i prośmy o siłę do ich wykonania.
Ewa Hanter
 
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”