,,Sacramentum Caritatis” – Benedykt XVI


Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko”


POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA
SACRAMENTUM CARITATIS

OJCA ŚWIĘTEGO

BENEDYKTA XVI

DO BISKUPÓW, DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW
DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC
ORAZ DO WSZYSTKICH WIERNYCH

O EUCHARYSTII, ŹRÓDLE I SZCZYCIE
ŻYCIA I MISJI KOŚCIOŁA

W Rzymie, u Św. Piotra,

dnia 22 lutego 2007 roku,

w święto Katedry św. Piotra Apostoła,

w drugim roku mego Pontyfikatu.

źródło:

https://papiez.wiara.pl/doc/378703.SACRAMENTUM-CARITATIS

,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”