O nas


O Rodzicielko łaski!”


 
 

 

 
WSPÓLNOTA MARYJNA
FIAT MARIAE
– TAK MARYI
in claritate FIAT MARIAE
w jasności tak Maryi
EUCHARYSTIA
NIEPOKALANE SERCE MARYI
ŚWIĘTA KOMUNIA, JEDNOŚĆ DWÓCH SERC
UWIERZYLIŚMY ŻE MARYJA ZAPROSIŁA NAS,
BYŚMY ZŁĄCZYLI NASZE TAK Z JEJ TAK.
WYPOWIADAMY NASZE TAK Z MIŁOŚCIĄ,
BY CHRYSTUS RODZIŁ SIĘ KAŻDEGO DNIA W NASZYM ŻYCIU,
BY RODZIŁ SIĘ W SERCACH INNYCH
POPRZEZ NASZE ŻYCIE ODDANE MARYI.
DZIEŁO FIAT MARIAE wraz z powstaniem WSPÓLNOTY FIAT MARIAE zostało zapoczątkowane 13 października 2014 roku w Parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Policach, Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Dnia 8 grudnia 2017 roku powstała druga wspólnota w Legnicy, w Diecezji Legnickiej, w Parafii p.w. św. Jacka. Trzecia została powołana 15 sierpnia 2018 roku w Chojnie, w Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kolejna wspólnota powstała w Wołowie, w Archidiecezji Wrocławskiej 12 maja 2019 roku. Do wspólnot przynależą osoby oddane w macierzyńską niewolę miłości Maryi; kobiety, mężczyźni, małżonkowie, rodziny, młodzież. Wszyscy stanowimy rodzinę niewolników Maryi.
CAŁE DZIEŁO JEST WŁASNOŚCIĄ
NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.
MARYJA JEST JEGO MATKĄ, ZAŁOŻYCIELKĄ
I NASZĄ WYCHOWAWCZYNIĄ.

Drogę i charyzmat wspólnoty odczytujemy jako zaproszenie, dar i wezwanie, abyśmy w swoim życiu powtarzali za Maryją nasze fiat, abyśmy przez Maryję, z Maryją i w Maryi wypowiadali świadome tak Bogu, w sercu, w naszym życiu, poprzez świadectwo wiary. Cele naszej formacji to dążenie, by Eucharystia prawdziwie przenikała nasze życie, abyśmy żyli Nią przemienieni. Odczytując znak czasów, jakim jest Fatima, zobowiązujemy się dawać naszą ufną odpowiedź wobec Fatimskiego Orędzia, żyjąc poświęceniem się Niepokalanemu Sercu Maryi, wypraszać ratunek dla świata, ratunek dla wielu, z Różańcem w ręku, duchem pokuty i wynagrodzenia poprzez codzienność życia.

Tworzymy formacyjno – apostolską Wspólnotę osób świeckich. Duchowymi opiekunami Wspólnoty są kapłani naszych parafii. W codzienności życia i osobistego powołania, angażując się w życie parafii, podejmujemy formację, by wzrastać w coraz dojrzalszej wierze. Jesteśmy oddani poprzez święte więzy, na mocy przyrzeczeń Chrztu Świętego Jezusowi i Maryi, jako niewolnicy miłości.

Trwając w macierzyńskiej niewoli miłości Maryi, w codzienności życia zobowiązujemy się wiernie praktykować i rozszerzać Nabożeństwo Wynagradzające Jej Niepokalanemu Sercu, gorliwie spełniać prośbę, którą wypowiedziała 13 czerwca 1917r. w Fatimie: „Mój Syn pragnie, bym była bardziej znana i miłowana”, ku wypełnieniu Wielkiej Obietnicy: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje” (Fatima, 13 maja 1917 r.).

DZIEŁO FIAT MARIAE stanowią powstałe WSPÓLNOTY FIAT MARIAE, jak również nieformalna wspólnota wszystkich tych, którzy oddani są w macierzyńską niewolę miłości Maryi, w ramach posługi tychże wspólnot.
 
OSOBY ODDANE MARYI zapraszamy do kontynuacji drogi świętego niewolnictwa.
FORMY KONTYNUACJI DROGI ŚWIĘTEGO NIEWOLNICTWA:
1. STAŁA FORMACJA MARYJNA;
Kandydaci pragnący wejść na drogę stałej formacji we Wspólnocie przyjmowani są na półroczny okres wstępny.
2. CYKLICZNA FORMACJA MARYJNA, która obejmuje:
a) comiesięczną Adorację Najświętszego Sakramentu, w każdy pierwszy poniedziałek i każdy pierwszy czwartek miesiąca;
Adoracja prowadzona jest w duchu uwielbienia Boga i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
b) dni skupienia dla niewolników Maryi oraz dla osób pragnących zapoznać się z ideą świętego niewolnictwa;
c) coroczne rekolekcje dla niewolników Maryi oraz dla osób pragnących zapoznać się z ideą świętego niewolnictwa;

,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”