,,Marialis Cultus” – Paweł VI


Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”


ADHORTACJA MARIALIS CULTUS OJCA ŚWIĘTEGO PAWŁA VI.
DO WSZYSTKICH BISKUPÓW  UTRZYMUJĄCYCH POKÓJ I JEDNOŚĆ ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ O NALEŻYTYM KSZTAŁTOWANIU I ROZWIJANIU KULTU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.
2 lutego 1974
źródło:
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”