Konferencje mp3

Przygotowanie do oddania się w niewolę miłości Maryi
8 grudnia 2021 r.
 
23.10.2021
Konferencja wprowadzająca, którą wygłosił ks. Piotr Łącki
Temat: Oddanie się w niewolę miłości Maryi.
06.11.2021
I Konferencja, którą wygłosił ks. Łukasz Śniady
Temat: Porzucenie ducha tego świata.
13.11.2021
II Konferencja, którą wygłosił ks. Łukasz Śniady
Temat: Poznanie siebie.
20.11.2021
III Konferencja, którą wygłosił ks. Łukasz Śniady
Temat: Poznanie Błogosławionej Dziewicy.
27.11.2021
IV Konferencja, którą wygłosił ks. Łukasz Śniady
Temat: Poznanie Jezusa Chrystusa.
4.12.2021
Konferencja kończąca, którą wygłosił ks. Piotr Łącki
Temat: Zadania i obowiązki wynikające z Oddania się Maryi.

 
 
Przygotowanie do oddania się w niewolę miłości Maryi
25 marca 2021 r.
 
18.03.2021
KONFERENCJA dla XII grupy oddającej się w niewolę Maryi
Temat: Zadania i obowiązki wynikające z oddania się Maryi.
konferencję wygłosił: ks. proboszcz Waldemar Gasztkowski

 
Przygotowanie do oddania się w niewolę miłości Maryi
25 marca 2020 r.
 
15.02.2020
KONFERENCJA WPROWADZAJĄCA
Temat: Syn Boży poddany swej Matce
konferencję wygłosił: ks. Mariusz Śpiewak
                      
29.02.2020
PIERWSZA KONFERENCJA
Temat: Wyrzeczenie się ducha tego świata
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
                      
07.03.2020
DRUGA KONFERENCJA
Temat: Poznanie samego siebie 
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
                      
14.03.2020
TRZECIA KONFERENCJA
Temat: Poznanie Dziewicy Maryi
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
                      
21.03.2020
CZWARTA KONFERENCJA
Temat: Poznanie Jezusa Chrystusa
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
                      

Przygotowanie do oddania się w niewolę miłości Maryi
8 grudnia 2019 r.
26.10.2019
KONFERENCJA WPROWADZAJĄCA
Temat: Dyspozycyjność Maryi
konferencję wygłosił: ks. Mariusz Śpiewak
09.11.2019
PIERWSZA KONFERENCJA
Temat: Wyrzeczenie się ducha tego świata
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
16.11.2019
DRUGA KONFERENCJA
Temat: Poznanie samego siebie 
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
23.11.2019
TRZECIA KONFERENCJA
Temat: Poznanie Dziewicy Maryi
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
30.11.2019
CZWARTA KONFERENCJA
Temat: Poznanie Jezusa Chrystusa
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady

Przygotowanie do oddania się w niewolę miłości Maryi
25 marca 2019 r.
23.02.2019
KONFERENCJA WPROWADZAJĄCA
Temat: Idea niewolnictwa
konferencję wygłosił: ks. Mariusz Śpiewak
 
23.02.2019
PIERWSZA KONFERENCJA
Temat: Wyrzeczenie się ducha tego świata
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
02.03.2019
DRUGA KONFERENCJA
Temat: Poznanie samego siebie 
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
09.03.2019
TRZECIA KONFERENCJA
Temat: Poznanie Dziewicy Maryi
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
16.03.2019
CZWARTA KONFERENCJA
Temat: Poznanie Jezusa Chrystusa
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady

Przygotowanie do oddania się w niewolę miłości Maryi
Konferencje księdza Macieja Bagdzińskiego
2016 r.
Konferencja 1 
Konferencja 2 
Konferencja 3 
Konferencja 4 
2017 r.
Konferencja 1
Konferencja 2
Konferencja 3
2018 r.
Konferencja 1
Konferencja 2

Przygotowanie do oddania się w niewolę miłości Maryi
Konferencje księdza Łukasza Śniadego
2016 r.
Konferencja 1
Konferencja 2
2018 r.
Konferencja 1
Konferencja 2
Konferencja 3
Konferencja 4
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”