Fatima, akt wynagrodzenia


O Rodzicielko łaski”


MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA
modlitwa Anioła, Fatima

BOŻE MÓJ, WIERZĘ W CIEBIE, wielbię, ufam i miłuję Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie wielbią, nie ufają i Ciebie nie miłują.
(Fatima, słowa Anioła, pierwsze zjawienie Anioła, wiosna 1916r.)


PRZENAJŚWIĘTSZA TRÓJCO, OJCZE, SYNU I DUCHU ŚWIĘTY, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi On jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników.
(Fatima, słowa Anioła, trzecie zjawienie Anioła, jesień 1916r.)

,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”