10 przykazań – przebłaganie, uniżenie


O Rodzicielko łaski”


Pierwsze pół GODZINY
10 – godzinna ADORACJA z CZUWANIEM WYNAGRADZAJĄCYM za grzechy przeciwko 10 PRZYKAZANIOM
GŁOŚNA WSPÓLNA MODLITWA
10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH
(wspólnie odmawiamy):
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli”
(Księga Wyjścia 20, 2).
 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Przykazanie miłości
Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.
CZYTA GŁOŚNO JEDNA OSOBA:
WZBUDZENIE INTENCJI CZUWANIA WYNAGRADZAJĄCEGO
Boże uniżamy się przed Tobą w skrusze serc naszych, by wpatrując się w Oblicze Jezusa, naszego Pana i Jedynego Zbawiciela, i adorując Go ukrytego w Najświętszym Sakramencie wynagradzać za grzechy popełniane przeciwko ….. (wymień kolejne, przypadające na właściwą GODZINĘ przykazanie).
Godziny:
 • 21.00 – 22.00 – 1 przykazanie
 • 22.00 – 23.00 – 2 ‘’
 • 23.00 – 24.00 – 3 ‘’
 • 00.00 – 01.00 – 4 ‘’
 • 01.00 – 02.00 – 5 ‘’
 • 02.00 – 03.00 – 6 ‘’
 • 03.00 – 04.00 – 7 ‘’
 • 04.00 – 05.00 – 8 ‘’
 • 05.00 – 06.00 – 9 ‘’
 • 06.00 – 07.00 – 10 ‘’
Boże, nasz Ojcze, liczne są nasze grzechy i liczne są grzechy świata całego, które są ciężkimi wykroczeniami wobec Twojego Świętego Prawa zawartego w 10 – przykazaniach. A wszelkie odstępstwa, upadki, uczynki, niegodziwości i bluźnierstwa godzące w Twoją Miłość Boże zasługują na poniesienie przez nas słusznej kary. Nie jesteśmy godni, aby nazywać się Twoimi dziećmi, bo wciąż ranimy Twoją Miłość. Ale Ty Boże jesteś samym miłosierdziem. Posłałeś swego umiłowanego Syna, by zapłacił za nas dług Miłości. I oto On, Jezus Chrystus zapłacił za nas cenę, oddając za nas swoje życie. Przelał za nas swoją Krew i swoją Męką wykupił nas od śmierci. On, Baranek bez skazy sam stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Obarczył się naszym grzechem, uznał się za skazańca i pozwolił przybić się do krzyża. Od chwili Jego zbawczej śmierci na krzyżu, za każdym razem, gdy przystępujemy, do Sakramentu Spowiedzi Świętej w skrusze serca, z żalem ducha za popełnione grzechy i mocnym postanowieniem poprawy, otrzymujemy od Ciebie Boże, w Twoim Synu i naszym Panu, nowe życie. Za każdym razem, gdy trwając w łasce uświęcającej przystępujemy do Stołu Pańskiego, by przyjąć Komunię Świętą, Ty, nasz Pan i Bóg odnawiasz nas mocą Najświętszego Ciała i Krwi Twojego Syna i wylewasz na nas zdroje łask, i błogosławisz nam, byśmy życie mieli w obfitości.
Dlatego upadamy dziś przed Tobą Boże, w uniżeniu serc i z duchem skruszonym prosząc Cię, wylej na nas, tu zebranych, ducha wynagrodzenia. Prosimy Ciebie przyjmij nasze wynagrodzenie. Przyjmij naszą modlitwę skruchy.
Boże, nasz Ojcze, przyjmij nasze wynagrodzenie za wszystkie nasze popełnione osobiste grzechy, grzechy naszych najbliższych, grzechy popełniane w naszych rodzinach, parafiach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie przeciwko 10 przykazaniom, a zwłaszcza przeciwko ….. (wymień kolejne przykazanie).
ODMAWIAMY RÓŻANIEC ŚWIĘTY
Różaniec Święty – w intencji wynagrodzenia za grzechy popełniane przeciwko 10 – przykazaniom Bożym
(z rozważaniami z Pisma Świętego).
Godziny:
 • 21.00 – 22.00 – RADOSNE
 • 22.00 – 23.00 – ŚWIATŁA
 • 23.00 – 24.00 – BOLESNE
 • 00.00 – 01.00 – CHWALEBNE
 • 01.00 – 02.00 – RADOSNE
 • 02.00 – 03.00 – ŚWIATŁA
 • 03.00 – 04.00 – BOLESNE
 • 04.00 – 05.00 – CHWALEBNE
 • 05.00 – 06.00 – RADOSNE
 • 06.00 – 07.00 – ŚWIATŁA
WSZYSCY TRWAJĄ W CISZY
– trwaj w MODLITWIE SERCA,
Jeśli Pan wzbudził w tobie pragnienie trwania w MODLITWIE UNIŻENIA, uniż się teraz przed Panem w MODLITWIE KRZYŻA.
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY FIAT MARIAE
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”