Różaniec -14 tajemnic życia NMP


O Rodzicielko łaski”


14 TAJEMNIC ŻYCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
 
RÓŻANIEC FIAT
 
7 Tajemnic RADOSNYCH
7 Tajemnic BOLESNYCH
 
1 tajemnica + Anioł Pański zwiastuje Pannie Maryi,
że zostanie Matką Syna Bożego / Fiat Maryi
2 tajemnica + nawiedzenie świętej Elżbiety /
Maryja śpiewa Hymn Uwielbienia
3 tajemnica + narodzenie Pana Jezusa
4 tajemnica + pokłon Trzech Króli
1 tajemnica + proroctwo Symeona /
starzec Symeon zapowiada, że miecz przeniknie duszę Maryi
2 tajemnica + ucieczka do Egiptu
3 tajemnica + szukanie 12 letniego Jezusa
5 tajemnica + odnalezienie 12 letniego Jezusa w świątyni
4 tajemnica + spotkanie z Panem Jezusem dźwigającym Krzyż
5 tajemnica + ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
6 tajemnica + zdjęcie ciała Pana Jezusa z krzyża /
złożenie martwego Ciała Syna w ramionach Matki
7 tajemnica + złożenie Ciała Pana Jezusa do grobu
6 tajemnica + zmartwychwstanie Pana Jezusa /
zmartwychwstały Pan Jezus spotyka się ze swoją Matką /
Apostołowie czuwają z Maryją w Wieczerniku /
zesłanie Ducha Świętego
7 tajemnica + wniebowzięcie NMP /
ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
 
wspólnota
FIAT MARIAE
in claritate FIAT MARIAE

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC DO 7 RADOŚCI NMP
Różaniec do 7 Radości NMP (Koronka Franciszkańska) składa się z 7 tajemnic radosnych (siedem, po 10 Zdrowaś). Podczas rozważania każdej tajemnicy odmawia się:
 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś i Chwała Ojcu.
Na początku odmawia się:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Wierzę w Boga. Ojcze nasz. 3 Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu. 
(na podstawie modlitewnika “Pokój i Dobro”,
wydanego przez Radę Narodową Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce) 
 
HISTORIA RÓŻAŃCA DO 7 RADOŚCI NMP
KORONKA DO SIEDMIU RADOŚCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  zwana też KORONKĄ FARNCISZKAŃSKĄ (KORONKĄ SERAFICKĄ) 
Niektórzy historycy ruchu franciszkańskiego wiążą powstanie tego nabożeństwa z osobą św. Bonawentury, a inni ze św. Janem Kapistranem. Największy dziejopisarz franciszkański, Łukasz Wadding (1588 – 1657), w swoim monumentalnym dziele Annales Minorum [t. X, ad a. 1422, n. 8] podaje następującą wersję narodzin Koronki Franciszkańskiej: 
W 1422 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych pobożny młodzieniec, który będąc jeszcze świeckim człowiekiem, miał piękny zwyczaj codziennego składania u stóp figury Najświętszej Maryi Panny bukietu świeżych kwiatów własnoręcznie zebranych. W nowicjacie, oddany ćwiczeniom pobożnym i innym przepisanym regulaminem zajęciom, nie mógł zadośćuczynić swojemu pobożnemu zwyczajowi względem Najświętszej Dziewicy. To zniechęciło go do Zakonu i postanowił odejść, aby w dalszym ciągu ofiarowywać kwiaty Pannie Maryi. Zanim jednak opuścił nowicjat, ukląkł przed wizerunkiem Matki Bożej, prosząc Ją o opiekę. Wówczas ukazała mu się Maryja i rzekła do niego: 
Nie smuć się z tego powodu, że musiałeś porzucić swą chwalebną praktykę ofiarowywania mi kwiatów. Pouczę cię w jaki sposób będziesz mógł mi ofiarowywać bukiet o nieskończenie większej wartości niż kwiaty, które mi dotychczas składałeś. Odtąd codziennie złożysz mi bukiet, lecz nie kwiatów, które więdną i usychają, ale bukiet modlitwy składającej się z Pozdrowienia Anielskiego. Odmów dziesięć Zdrowaś Maryjo i jeden raz Ojcze nasz dla uczczenia niewysłowionej radości, której doznałam w chwili poczęcia w swym łonie Słowa Bożego. Powtórz te same modlitwy na pamiątkę mojej radości, gdy szłam nawiedzić moją krewną św. Elżbietę. W ten sam sposób uczcij radość doznaną przeze mnie przy wydaniu na świat bez boleści i naruszenia dziewictwa, Jezusa Chrystusa. Dalej uczcij moją radość, jaką przeżywałam w czasie hołdu Mędrców przybyłych ze Wschodu, aby pokłonić się Jezusowi, następnie moją radość ze znalezienia Jezusa w świątyni, z Jego Zmartwychwstania, wreszcie ostatnie dziesięć Zdrowaś i jedno Ojcze nasz odmówisz dla uczczenia radości z mego Wniebowzięcia. 
Jeśli codziennie odmówisz te modlitwy, będzie to dla mnie stokroć przyjemniejsza ofiara, a dla ciebie bardziej zasługująca, aniżeli kwiaty, które mi dotychczas ofiarowywałeś. 
Młodzieniec zrozumiał głos Maryi i zaczął z wielką pobożnością odmawiać modlitwy wskazane mu przez Najświętszą Pannę. Pewnego razu mistrz nowicjuszy, widząc uchylone drzwi celi tego nowicjusza, zatrzymał się, by popatrzeć, jak on się zachowuje, będąc w samotności. I wówczas zobaczył dziwną rzecz. Nowicjusz klęcząc, modlił się; obok niego stał anioł i nawlekał na złotą nić przecudne róże. Gdy miał ich już dziesięć, dołączał lilię, wiązał oba końce i kładł w ten sposób utworzoną koronę (wianek) na głowę nowicjusza. Zapytany, co odmawia, i kto go nauczył takiego sposobu modlenia się, opowiedział swoje widzenie. 
Od tego czasu datuje się w zakonach franciszkańskich – według opowiadania Ł. Waddinga – zwyczaj odmawiania Koronki siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny, czyli Koronki Serafickiej. (…) 
Na podstawie: “Antologia modlitwy franciszkańskiej”
– zebrał i opracował O. Salezy Bogumił Tomczak OFM, 
Biblioteka Studiów Franciszkańskich – tom 8, Franciszkanie, Poznań 2003 r.
 
JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC DO 7 BOLEŚCI NMP
Różaniec do 7 Boleści NMP
składa się z 7 tajemnic bolesnych (siedem, po 7 – Zdrowaś). 
Podczas rozważania każdej tajemnicy odmawia się:
 1 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś.
Na początku odmawia się:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 
HISTORIA RÓŻAŃCA DO 7 BOLEŚCI NMP
Objawienia Matki Bożej w Kibeho (Rwanda 1981-1983, zatwierdzone przez Kościół). Maryja powiedziała, że jest Matką Słowa.
Słowa Maryi:
Obudźcie się. Wstańcie. Obmyjcie się i rozejrzyjcie uważnie. Musicie oddać się modlitwie. Musicie rozwinąć w sobie cnoty miłości, oddania i pokory. [..] Okażcie skruchę, żałujcie, żałujcie!  Nawróćcie się, kiedy jeszcze jest czas”. „Kocham was bardzo, kocham was, bardzo was kocham! Nigdy nie zapomnijcie o miłości, jaką mam do was”.
Modlitwa Różańca do Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi
Pośród aspektów, jakie naznaczają specyfikę objawień w Kibeho, charakterystyczny jest Różaniec do Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi. Tego różańca nauczyła nas sama Dziewica Maryja, za pośrednictwem Marie Claire Mukangango, kiedy się jej objawiła 6 marca 1982r. Tamtego dnia Najświętsza Dziewica wyznaczyła jej misję upowszednienia go na całym świecie.
W pierwszych dniach Dziewica Maryja poprosiła Marie Claire, aby ta sama odmawiała różaniec, przynajmniej dwa razy w tygodniu, zwłaszcza we wtorki i w piątki. We wtorki, ponieważ w tym dniu Ona jej się ukazała, a w piątki, ponieważ tego dnia wszyscy chrześcijanie są zaproszeni do szczególnego rozważania Męki naszego Pana. Potem Dziewica Maryja wielokrotnie prosiła ją, aby odmawiała różaniec do Siedmiu Boleści na głos, aby ci, którzy ją słyszą, mogli się go nauczyć.
 
Różaniec do Siedmiu Boleści w Kibeho
Różaniec ten został wydobyty na światło dzienne 3 marca 1982 r., w Kibeho, w czasie objawień, kiedy Dziewica Maryja obiecała Marie Claire Mukangango, że nauczy ją go odmawiać. Dziewica nauczyła tej modlitwy swoje dzieci po tym, jak wielokrotnie je prosiła (w czasie objawień Alphonsine i Nathalie), aby przyjęły cierpienie i niezwłocznie się nawróciły. Różaniec do Siedmiu Boleści został nam przypomniany, abyśmy pomogli sercu poczuć pragnienie zmiany i bezzwłocznego nawrócenia. Marie Claire wyjaśniła, że różaniec ma nam pomóc rozważać mękę Jezusa i wielkie cierpienia Jego Matki. Kiedy jest dobrze odmawiany, może sprawić, że w naszych sercach pojawi się siła lęku przed grzechem i oddalimy się od niego, ponieważ to grzech zawiesza Chrystusa na krzyżu. Kto odpowiednio to rozważa, czuje, że ma już w sobie siłę do czynów, które świadczą o jego wewnętrznej przemianie; ma już w sobie pragnienie codziennego rozważania tajemnic krzyża Jezusa, Wyzwoliciela ludzi, i zjednoczenia się z Nim w Jego cierpieniach i w cierpieniach Jego Matki. Biorąc pod uwagę znaczenie tego różańca, Dziewica Maryja osobiście nauczyła Marie Claire, jak go odmawiać. W czasie każdego objawienia Marie Claire miało miejsce odmówienie i rozważenie Różańca do Siedmiu Boleści. Czasami Dziewica Maryja prosiła ją o głośne relacjonowanie tego, co rozważała, żeby ludzie słyszeli i mogli nauczyć się z jej modlitwy. „31 maja 1982 r. Dziewica Maryja przypomniała jej autentyczne orędzie: „Proszę was, żebyście prosili o przebaczenie. Jeśli będziecie odmawiać ten różaniec, rozważając go, znajdziecie w sobie siłę, by wrócić do Boga. Teraz ludzie nie potrafią już prosić o przebaczenie. Wciąż krzyżują Syna Bożego”.
Marie Claire Mukangango też otrzymała misję nauczenia całego świata Różańca do Siedmiu Boleści. Czy miała takie możliwości, żeby odbyć podróż dookoła świata i nauczać tego różańca? Oczywiście, że nie! Dziewica Maryja powiedziała jej, że łaska Boża wszystko może, a ona będzie musiała zrobić wszystko, co możliwe, aby ten różaniec wszędzie był znany, nie opuszczając jednak kraju jako misjonarka. A więc tam, gdzie jest, musi robić wszystko, co możliwe, aby nauczać innych tego różańca. Zaś Marie Claire ujawniła, że ten różaniec nie jest po to, żeby zastąpić zwykły różaniec, ale raczej uzupełnić go, ponieważ skupia się on przede wszystkim na tajemnicach bolesnych Jezusa i Jego Matki.
Objawienia publiczne Dziewicy Maryi dla Marie Claire zakończyły się 15 września 1982 r., w dniu, w którym Kościół czci Matkę Bożą Bolesną. Ta zbieżność jest wymowna! Jasne jest, że zastrzeżona dla niej zasadnicza misja już się skończyła. „Biorąc pod uwagę fakt, że wielu ludzi zna już Różaniec do Siedmiu Boleści, a w każdym razie, jeśli chcieli, mogą już go znać, nie spotkamy się już w obecności licznej publiczności. Oczywiście odwiedzę cię od czasu do czasu i przypomnę to czy tamto, ale odtąd będą to prywatne spotkania”. Nie ma wątpliwości, że Różaniec do Siedmiu Boleści jest zasadniczym elementem objawień w Kibeho. Dziewica Maryja pożegnała się z Marie Claire, ale ta dalej nauczała różne osoby modlitwy różańcowej. Dla wielu z nich  misja widzącej była zbawienna. Przyniosła im duże korzyści duchowe, przede wszystkim nawrócenie do Boga i zmiany w życiu.
Tajemnice BOLESNE:
 
Początek
Zaczynając Różaniec do Siedmiu Boleści, po znaku krzyża, nie należy odmawiać „Credo”, ale od razu następującą modlitwę:
Modlitwa wstępna:
Mój Boże, ofiarowuję Ci ten różaniec na cześć siedmiu głównych boleści Maryi, na Twoją większą chwałę, moje nawrócenie i nawrócenie wszystkich ludzi na wiarę w Twego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa – nasze zbawienie i naszą jedyną drogę do Ciebie, w jedności z Duchem Świętym, na wieki wieków. Amen!
Akt żalu:
Mój Boże, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, podczas gdy Ty jesteś nieskończenie dobry, nieskończenie łaskawy, a grzech jest Ci przykry. Podejmuję stanowcze postanowienie, z pomocą Twojej świętej łaski, że nie będę Cię już obrażał i okażę żal za grzechy. W tym żalu chcę żyć i umrzeć. Amen!
 
PRZY ROZWAŻANIU KAŻDEJ TAJEMNICY odmówić:
1 Ojcze nasz
7 Zdrowaś Maryjo
Na zakończenie:
Matko Boża Męczenników, Twoje Serce zostało poranione w oceanie boleści; błagam Cię, na łzy, które wylałaś w chwilach wielkich cierpień, pozyskaj dla mnie i dla wszystkich grzeszników prawdziwą skruchę.
Następnie rozpoczyna się rozważanie Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi …
Trzy razy „Ojcze nasz” i trzy razy „Zdrowaś Maryjo”, aby uczcić łzy wylane przez Najświętszą Dziewicą w czas śmierci Jej Syna.
Bolesne i Niepokalane Serce Maryi módl się za nami! (x3)
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”