Nabożeństwo z modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego


O Rodzicielko łaski”


Cz. I
WYRZECZENIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA,
DUCHA PYCHY, CHCIWOŚCI, NIECZYSTOŚCI, ZAWIŚCI,
NIEUMIARKOWANIA, GNIEWU, LENISTWA
Adorujemy Cię, Jezu, poczęty mocą Ducha Świętego w Dziewiczym Łonie Maryi! Kocham Cię, Jezu, miłością, którą rozlewasz w naszych sercach mocą Ducha Świętego! Wierzę w Ciebie Boże i dziękuję Tobie za łaski i dary Ducha Świętego, jakich udzielasz nam wierzącym w Ciebie!
Adorujemy Cię Jezu wraz z Maryją, Matką Twoją, która na wieki jest umiłowaną Oblubienicą Ducha Świętego! Dziękujemy Ci, Maryjo, Ty zawsze modlisz się razem z nami, tam gdzie we wspólnocie wierzących modlimy się, by Bóg napełnił nas Duchem Świętym. 
Wyrzeczenie się ducha tego świata
Jezu, Ty w czasie swojego ziemskiego życia byłeś napełniony Duchem Świętym. Niczego nie uczyniłeś bez tegoż Ducha, który łączył Cię z Ojcem przez miłość. Upominałeś swoich uczniów, aby nie przyjmowali natchnień od ducha tego świata i ducha wszelkiego grzechu, i nie pozwolili się im prowadzić.
Dlatego, Jezu, proszę Cię, wyzwól każdego z nas od ducha tego świata, który walczy w nas z Duchem Bożym, który od Ciebie pochodzi, a którego obiecałeś nam wierzącym.
KAPŁAN: Jezu, wyzwól mnie od ducha tego świata, niech on nie panuje w moim sercu!
WIERNI: Wyzwól nas Duchu Święty!
1. Jezu, Twój Duch jest Duchem pokory, duchem otwarcia się na wolę Ojca i Duchem gotowości do pełnienia woli Ojca w każdym czasie. A w świecie i w moim sercu tak łatwo panuje duch pychy, który Ciebie usuwa z mojego życia. To jest ten sam duch, który zawładnął sercem i duszą pierwszych rodziców, i rządził w wielu sercach buntując się przeciwko woli Ojca.
Dziś wyrzekam się ducha pychy i wszystkich następstw z niego płynących w moim życiu, w moim postępowaniu wobec innych ludzi i wobec Boga. Proszę Cię, Duchu Święty, wyzwól mnie od ducha pychy, który sprowadził grzech na pierwszych rodziców. Pragnę, aby zawładnął mną Twój Duch, w którym przyjąłeś wolę Ojca. Niech zawładnie mną ten sam Duch, któremu Maryja, Twoja Matka, otworzyła swoje serce, Duch pokory.
K.: Jezu, wyzwól mnie od ducha pychy i wszystkich jego zwodzeń!
W.: Wyzwól nas Duchu Święty!
2. Jezu, Duch Święty, którego Ty obiecałeś swoim uczniom i nam wierzącym, i który Ciebie prowadził, był duchem umiarkowania w odniesieniu do dóbr materialnych. Ty chciałeś, abyśmy posługiwali się tymi dobrami, lecz byśmy im nie służyli. Ty wiesz, jak łatwo opanowuje mnie duch chciwości, który zaślepia mój umysł i moje serce. Ty wiesz, że ten sam duch czyni mnie skąpym i zatwardza moje serce wobec tych, którym potrzebna jest moja pomoc. Dziś, adorując Ciebie, wyrzekam się ducha chciwości i wszystkich konsekwencji w moim życiu z niej wypływających, a także wobec innych i wobec Ciebie, Boże.
K.: Jezu, dla Twego imienia wyrzekam się ducha chciwości, decyduję się na Ducha szczodrobliwości i miłosiernej miłości!
W.: Wyzwól nas Duchu Święty!
3. Jezu, Tobą władał Duch czystości. Ty nazwałeś błogosławionymi ludzi o czystych sercach, gdyż oni Boga oglądać będą. Ty wiesz, Jezu, jak łatwo może mną zawładnąć duch nieczystości, a wtedy moje serce i moje uczucia stają się nieczyste, a ja niezdolny jestem do patrzenia w Oblicze Boże. Dziś w Twojej obecności wyrzekam się wszelkiego ducha nieczystości, rozpusty i wszystkich jego następstw. Pragnę czystym sercem przyjmować Ciebie, innych i cały świat, taką samą czystością ducha i duszy, którą Ty tchnąłeś w czystą duszę Maryi.
K.: Jezu, dla Twojego imienia wyrzekam się ducha rozpusty
i nieczystości, a decyduje się na ducha czystości!
W.: Wyzwól nas Duchu Święty!
4. Jezu, Twoje serce kochało i radowało się dobrem każdego człowieka. Upominałeś tych, którzy patrzyli zazdrosnym okiem, którzy nie potrafili cieszyć się dobrami i sukcesu drugiego człowieka. Jezu, Ty wiesz, że bywam zazdrosny i smutny z tego powodu, że innym się powodzi i nie jestem wolny od radowałem się z cudzego nieszczęścia.
Dziś przed Tobą wyrzekam się ducha zawiści i wszystkich spraw tego ducha w odniesieniu do innych.
Oczyść mnie z tych negatywnych uczuć, aby w moim sercu zamieszkał Duch prostoty i radości.
K.: Jezu, wyrzekam się ducha zawiści i zazdrości, decyduję się na Ducha miłości i radości.
W.: Wyzwól nas Duchu Święty!
5. Jezu, Ty w czasie swojego ziemskiego życia, jadłeś, piłeś i ucztowałeś ze swoimi przyjaciółmi, brałeś udział w biesiadach i chętnie mówiłeś o uczcie, wyjaśniając sprawy Królestwa Bożego. Przy cudzie rozmnożenia chleba nakarmiłeś głodnych. Znając jednak nasze serca wzywasz nas do umiarkowania. Ty wiesz, że potrafi zawładnąć mną duch nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Przepraszam Cię, że poprzez ten grzech sprzeniewierzam się Twojej miłości, i szkodzę swojemu zdrowiu duchowemu, psychicznemu i fizycznemu.
Dziś przed Tobą wyrzekam się ducha nieumiarkowania i wszystkich jego skutków w moim życiu wobec siebie samego, wobec innych, oraz w odniesieniu dóbr materialnych.
K.: Jezu, wyzwól mnie z ducha nieumiarkowania i obdarz mnie Duchem umiarkowania!
W.: Wyzwól nas Duchu Święty!
6. Jezu, Ty byłeś łagodny i pokornego serca. Ukazałeś swój słuszny gniew w świątyni, gdy kupcy zbezcześcili ją. Wziąłeś bicz do ręki, przewracając stoły bankierom. Jezu, wyznajemy, jak łatwo, gdy opanowuje nas duch gniewu, tracimy w złości i zdenerwowaniu kontrolę nad swoimi słowami i zachowaniem. I wówczas padają obraźliwe słowa przeciwko Tobie i ludziom, którzy mnie otaczają.
Jezu, wyrzekam się ducha gniewu i złości, a otwieram swoje serce na Ducha łagodności i pojednania.
K.: Jezu, wyzwól mnie od ducha złości i napełnij mnie Duchem łagodności!
W.: Wyzwól nas Duchu Święty!
7. Dobry Jezu! Ty sam, żyjąc w Nazarecie wykonywałeś codzienną pracę. Mówiłeś w przypowieściach o nagrodzeniu tych, którzy korzystając z otrzymanych talentów pracowali i uzyskali następne talenty. Ostro sądziłeś leniwego sługę. Jezu, przyznaję, że łatwo daję się opanować duchowi lenistwa i nie współpracuję jak należy z wolą Ojca, zaniedbując dary, które od Ciebie otrzymałem. Ty pragniesz, aby moje życie codzienne, życie w wierze wydało obfite plony i wylałeś na mnie obfitość łask.
Jezu, wyrzekam się ducha lenistwa i wszelkiej ociężałości we współpracy z wolą Ojca, wyrzekam się wszystkich skutków lenistwa, które zabierają mi wolność dziecka Bożego.
K.: Jezu, wyrzekam się ducha lenistwa i decyduję się na gorliwą współpracę z wolą Ojca.
W.: Wyzwól nas Duchu Święty!
Błogosławieństwo:
Uzdrów nas Panie! Wyzwól nas od uczynków ciała, o których poucza nas apostoł Paweł:
„Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą”
(Ga 5,19-21).
Jezu, pobłogosław nas, nasze rodziny, wspólnoty, nasze Parafie, wszystkich wierzących w Ciebie i cały świat. Uzdrów nas, abyśmy mogli kroczyć śladami wezwań św. Pawła:
„Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa”

(Ga 5,16-18).

Cz. II
JEZU, ZEŚLIJ NAM DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty! zapal w nas ogień Twojej miłości!
Żyj w nas, Duchu Święty!
Działaj w nas, Duchu Święty!
Jezu, prosimy Cię, abyś wylał na nas, tu obecnych Ducha Świętego, jak obiecałeś. Maryja i apostołowie wytrwale modlili się wspólnie przez dziewięć dni. I Ty wypełniłeś swoją obietnicę. Dziękujemy, Tobie Maryjo, że modlisz się razem z nami także teraz i, że nieustannie modlisz się za nami.
KAPŁAN: Jezu, wraz z Maryją, Twoją umiłowana Oblubienicą, prosimy Cię, ześlij na nas Ducha Twojego!
WIERNI: Ześlij na nas Ducha Twojego!
Jezu, ześlij na nas Ducha Miłości, aby On uzdolnił nas do miłowania, tak jak Ty miłowałeś. Wiem, że w dniu ostatecznym zapytasz mnie, czy miłowałem, czy rozpoznałem Ciebie w innych z miłością. Nawet nie jestem świadom, że tak daleko jestem od tej miłości, jaką Ty miłujesz. Dlatego proszę Cię
K.: Jezu, wlej Ducha Miłości w moje serce!
W.: Jezu, wlej Ducha Miłości w moje serce!
1. Jezu, ześlij na nas Ducha Mądrości i Wiedzy.
Ześlij tego Ducha, który mówił przez proroków, apostołów i przez tych wszystkich, którzy w każdym czasie sławili Cię i wychwalali. Potrzeba nam mądrość, która od Ciebie pochodzi, abyśmy zawsze mogli znaleźć Twoją drogę, rozpoznać Twój głos i realizować Twoje plany. Ześlij Ducha Mądrości na nas tu zebranych. Ześlij Ducha Twojej Mądrości na papieża Franciszka, hierarchów Twojego Kościoła, na kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Daj ducha mądrości małżonkom i rodzicom, ludziom młodym, nauczycielom, wychowawcom, politykom
i wszystkim rządzącym. Ześlij Ducha Mądrości w serca wszystkich Twoich dzieci.
K.: Jezu, obdarz mnie Duchem Mądrości i Wiedzy!
W.: Jezu, obdarz mnie Duchem Mądrości i Wiedzy!
2. Jezu, ześlij na nas Ducha Męstwa.
Jezu, Ty w Duchu Świętym jesteś mocą i siłą słabych.
O, jakże łatwo popadamy w grzech, jak łatwo dopadają nas pokusy, jak łatwo zaniedbujemy czynienie dobra, o jak trudno jest nam wybaczać
i kochać. Obdarz nas Duchem Męstwa w codziennym wyznawaniu świętej wiary. Obdarz Duchem Męstwa rodziny, aby zostały zjednoczone w miłości. Obdarz Twoim Duchem Męstwa dzieci
i młodzież, aby skutecznie sprzeciwiała się pokusom tego świata, chorych i słabych, zasmuconych, tych, którzy utracili sens życia.
K.: Jezu, ześlij na nas Ducha Męstwa i wzmocnij tych, co upadają!
W.: Jezu, ześlij na nas Ducha Męstwa i wzmocnij tych, co upadają!
3. Jezu, ześlij na nas Ducha Rady i Umiejętności.
Wiele jest nieładu w świecie. Wielu nie rozpoznaje tego, co jest prawdziwe i prawe, i nie spotykają oni tych, którzy mogą wskazać im drogę prawdy! Wielu żyje w konfliktach, dając posłuch podszeptom złego! Obdarz Duchem Rady i Umiejętności nas, tutaj zebranych, małżonków, rodziców, wychowawców, lekarzy, rządzących, kaznodziejów, spowiedników.
K.: Jezu, obdarz nas Duchem Rady i Umiejętności!
W.: Jezu, obdarz nas Duchem Rady i Umiejętności!
4. Jezu, ześlij na nas Ducha Pobożności i Bojaźni Bożej.
Nasze serca tak łatwo stają się zatwardziałe i głuche na Twoje słowo, jakże wielu żyje dziś bez prawdziwej pobożności i oddania się Tobie. Wielu ludzi opanował duch bezbożności i materializmu, ci uzależnili się od świata, nie mając czasu na modlitwę. Dlatego wśród wielu włada duch przekleństwa i obmowy, duch kłamstwa i oszustwa, duch zawiści
i zazdrości, duch nieładu i niepokoju, duch nienawiści i zniszczenia, duch braku pokory i pychy, duch nienawiści i braku pojednania, duch lenistwa i nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, duch niewierności
i moralnej rozwiązłości.
K.: Jezu, obdarz nas Duchem Pobożności i Bojaźni Bożej!
W.: Jezu, obdarz nas Duchem Pobożności i Bojaźni Bożej!
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedmiokroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.
LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty.
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył,
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył,
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie.
K.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.
Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Jezu, oświeć nas Twoim Duchem, broń nas, uzdrów i prowadź Twoimi drogami, daj poznać całą prawdę i zbaw od śmierci wiecznej. Ty, Jezu, jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Tekst wg książki – o. Slavko Barbarić OFM; Adorujcie sercem mojego Syna; Medjugorje, Gdzie Niebo dotyka ziemię 2012r.
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”