Straż Wynagradzająca NSM


O Rodzicielko łaski”


WYNAGRODZENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
NIEWOLNIK MARYI, jako apostoł NIEPOKALANEGO SERCA MARYI (NSM) praktykując Nabożeństwo do NSM przynależy do Nieustannej Straży Wynagradzającej (Straż Wynagradzająca za pięć zniewag przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi).

 


NIEUSTANNA STRAŻ WYNAGRADZAJĄCA
niewolników MARYI
przy
BOLESNYM I NIEPOKALANYM SERCU MARYI
aby wyzwalać tych, którzy są w jakiejkolwiek niewoli grzechu
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Każdy, kto popełnia grzech,
jest niewolnikiem grzechu”
(Ewangelia św. Jana 8,34)
Ja, niewolnik MARYI zobowiązuję się,
przez najbliższy rok, pełnić Nieustanną Straż Wynagradzającą przy
Bolesnym i Niepokalanym Sercu Maryi,
znosząc oraz ochotnie przyjmując trudy i doświadczenia codzienności, 
jako akt wynagrodzenia za: 
  1. zniewagi i bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,
  2. zniewagi i bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
  3. zniewagi i bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,
  4. znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,
  5. obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.
 Poprzez ten akt zadośćuczynienia postanawiam z miłością trwać całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił przy Najświętszym Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi.
AD 8 grudnia 2017 roku

(losowanie i zmiana straży, raz do roku 8 grudnia)


DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY FIAT MARIAE
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”