„JAKO OLEJ IMIĘ TWOJE”

,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”