KONTAKT

WSPÓLNOTA FIAT MARIAE
 
Siedziba wspólnoty macierzystej
Parafia p.w. św. Kazimierza Królewicza
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2f
72 – 009 Police
 
info@fiatmariae.pl
506 018 138
 
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”