KONTAKT

WSPÓLNOTA FIAT MARIAE
 
Siedziba wspólnoty macierzystej
Parafia p.w. św. Kazimierza Królewicza
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2f
72 – 009 Police
 
fiat.mariae.police@gmail.com
 
506 799 772
506 018 138