Wkrótce rozpoczynamy kolejną edycję przygotowania do złożenia uroczystego
Aktu oddania się w niewolę Jezusowi przez Maryję

na podstawie „Traktatu o prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny”
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

 

 

PRZYGOTOWANIE

 

PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNE
● Lektura „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
● Lektura „33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych” ks. Fryderyka W. Fabera
(materiały do nabycia podczas spotkania organizacyjnego).
 
WSPÓLNE KONFERENCJE
 
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Z możliwością przygotowania się na podstawie otrzymanego rachunku sumienia.
 

NABOŻEŃSTWO PRZEBŁAGANIA I UNIŻENIA

UROCZYSTE ZŁOŻENIE AKTU OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ
W Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.

 

 
 
 
 
 

 

Informacje:

POLICE, PARAFIA P.W. ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
Kontakt telefoniczny 506 018 138
lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail:
fiat.mariae.police@gmail.com
https://fiatmariae.pl/terminy/
PARAFIA P.W. ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W POLICACH
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 2F; 72 – 009 POLICE

dojazd: ze Szczecina do Polic: Szczecin, plac Rodła – autobus bezpośredni – 107;
w Policach wysiąść na przystanku: Police Wyszyńskiego lub Police Osiedle Chemik

 

 

CHOJNA  2022 ROK
DIECEZJA SZCZECIŃSKO – KAMIEŃSKA
 
OFIAROWANIE SIĘ JEZUSOWI PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI
– ODDANIE SIĘ W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MIŁOŚCI MARYI –
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
 
PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W CHOJNIE
Bliższe informacje:
CHOJNA, PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Kontakt telefoniczny: 501 520 650
lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: chodorowska.e@gmail.com
 
 
 
LEGNICA 2022 ROK
DIECEZJA Legnicka
 
OFIAROWANIE SIĘ JEZUSOWI PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI
– ODDANIE SIĘ W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MIŁOŚCI MARYI –
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
 
SANKTUARIUM ŚW. JACKA W LEGNICY
Bliższe informacje: LEGNICA, PARAFIA P.W. ŚW. JACKA
Kontakt telefoniczny: 798 969 690
lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: jacek.legnica@gmail.com
 
 
 
WOŁÓW 2022 ROK
ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA
 
OFIAROWANIE SIĘ JEZUSOWI PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI
– ODDANIE SIĘ W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MIŁOŚCI MARYI –
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
 
PARAFIA P.W. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
Bliższe informacje: 605 887 848
 
 
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”