Konferencje mp3


Przygotowanie do oddania się w niewolę miłości Maryi
25 marca 2019 r.
23.02.2019
KONFERENCJA WPROWADZAJĄCA
Temat: Idea niewolnictwa
konferencję wygłosił: ks. Mariusz Śpiewak
 
23.02.2019
PIERWSZA KONFERENCJA
Temat: Wyrzeczenie się ducha tego świata
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
02.03.2019
DRUGA KONFERENCJA
Temat: Poznanie samego siebie 
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
09.03.2019
TRZECIA KONFERENCJA
Temat: Poznanie Dziewicy Maryi
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady
16.03.2019
CZWARTA KONFERENCJA
Temat: Poznanie Jezusa Chrystusa
konferencję wygłosił: ks. Łukasz Śniady

Przygotowanie do oddania się w niewolę miłości Maryi
Konferencje księdza Macieja Bagdzińskiego
2016 r.
Konferencja 1 
Konferencja 2 
Konferencja 3 
Konferencja 4 
2017 r.
Konferencja 1
Konferencja 2
Konferencja 3
2018 r.
Konferencja 1
Konferencja 2

Przygotowanie do oddania się w niewolę miłości Maryi
Konferencje księdza Łukasza Śniadego
2016 r.
Konferencja 1
Konferencja 2
2018 r.
Konferencja 1
Konferencja 2
Konferencja 3
Konferencja 4