,,Sacramentum Caritatis” – Benedykt XVI


Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko”


POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA
SACRAMENTUM CARITATIS

OJCA ŚWIĘTEGO

BENEDYKTA XVI

DO BISKUPÓW, DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW
DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC
ORAZ DO WSZYSTKICH WIERNYCH

O EUCHARYSTII, ŹRÓDLE I SZCZYCIE
ŻYCIA I MISJI KOŚCIOŁA

W Rzymie, u Św. Piotra,

dnia 22 lutego 2007 roku,

w święto Katedry św. Piotra Apostoła,

w drugim roku mego Pontyfikatu.

źródło:

http://sanctus.pl/index.php?grupa=94&podgrupa=225

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html