Logo


O Rodzicielko łaski”


CIAŁO I KREW JEZUSA CHRYSTUSA
OBECNE W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE OŁTARZA


LILIA CZYSTOŚCI
NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


DUCH ŚWIĘTY
WCIELENIE SŁOWA BOŻEGO


«Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie» Łk 22, 42
«Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Łk 1, 38
JEZUS, MARYJA
DWA SERCA
ŚWIĘTA KOMUNIA I JEDNOŚĆ PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ


OTWARTA BIBLIA
ODWIECZNE SŁOWO BOŻE